Privacy Policy

Privacy en Cookie Statement | Bagchus Fotografie

Al sinds 2015 hebben we een privacy statement. Gewoon, omdat we vinden dat we als organisatie een voorbeeldfunctie hebben. Door de AVG is deze privacy statement iets stoffiger geworden dan we aanvankelijk hadden.

Bagchus Fotografie, gevestigd aan de Mercatorstraat, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Saskia Bagchus is de Functionaris Gegevensbescherming van Bagchus Fotografie.

Zij is te bereiken via of +31655832200

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bagchus Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Onderzoeken of je klant bij ons kunt worden

– Je opdracht uitvoeren

 

Van wie hebben wij persoonsgegevens?

Daar kunnen we vrij kort over zijn: van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Bagchus Fotografie verwerkt alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

– Informatie aanvraagt op de website of telefonisch

– Een dienst of product aanschaft

– Je aanmeldt voor de nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Bagchus Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Je voor ons werkt

– Het afhandelen van jouw betaling met o.a. je bankrekeningnummer

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Bagchus Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia en/of Bedrijfsgegevens 7 jaar Wettelijk bewaartermijn belastingdienst
Adres 7 jaar Wettelijk bewaartermijn belastingdienst
Postcode/Woonplaats 7 jaar Wettelijk bewaartermijn belastingdienst
Telefoon 7 jaar Wettelijk bewaartermijn belastingdienst
Email 7 jaar Wettelijk bewaartermijn belastingdienst
Foto’s reportages / events 7 jaar Wij bewaren uw foto’s minimaal 1 jaar
Foto’s green screen 1 maand Na betaling is 1 maand voldoende
Foto’s portretten 7 jaar Wij bewaren uw foto’s minimaal 1 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Bagchus Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen gaan wij verwerkersovereenkomsten afsluiten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Binnen het bedrijf Bagchus Fotografie kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben en deze zal uitsluitend verstrekt worden door Saskia Bagchus indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of je bedrijf. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bagchus Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Op de website Bagchus Fotografie maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak. Met het gebruiken van onze website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

• het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;

• het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;

• het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren en speciale aanbiedingen te doen;

• het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

 

Google Analytics

De gegevens via Google Analytics zijn niet te herleiden naar individuele personen. Bagchus gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bagchus Fotografie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bagchus Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij willen je er op wijzen dat wij persoonsgegevens die wij voor de belastingdienst moeten bewaren niet verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Bagchus Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via .

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of over cookies, neem dan contact op met Bagchus Fotografie via:

Bagchus Fotografie behoudt zich daarom het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Vooral gelet op nieuwe ontwikkelingen en bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het eerst gepubliceerd in december 2015 en voor het laatst gewijzigd in maart 2018. 

 

Contactgegevens:

Bagchus Fotografie

Mercatorstraat 141

1056 RC Amsterdam

+31 (0)6 55 83 22 00